Thứ Hai, ngày 21 tháng 4 năm 2014

Mai sau nếu gặp bên đường
Em ơi, còn nhớ lời thương ngày nào?

Tiểu nữ


Tiểu nữ 

1994, Ngố và ngông

1994, Ngố và ngôngThứ Ba, ngày 15 tháng 4 năm 2014

Trandinhbich. Cham pừn loạn thế 2014. Luận kiếm thành Luân đôn - Hồi trống lui binh 12.3

Trandinhbich
Cham pừn loạn thế 2014
Luận kiếm thành Luân đôn
Hồi trống lui binh 12.3

Lại nói, giang hồ có lệ oan oan tương báo. Kể từ tháng trước, nhân đêm tối giời, bộ quân Bầy én thốc đánh thành Luân đôn, đoạt hai đồn mặt bắc, hạ nhục Vênh dê lão lão. Lão bá nghiến răng thề sẽ báo. Rạng sáng 12.3, lão bá thân dẫn đại đội nhân mã, kéo đại pháo thần công vượt biển tiến về vùng Ranh trả oán. 
Lưu tinh cấp báo, thánh Pép thản nhiên như không. Bộ tướng hỏi dò, Pép cười mát: "Giang hồ đất Âu ta nể lão bá vào hàng nhất. Nay lão qua đây báo oán, ta phải thân dẫn chúng tướng tiếp đón mới phải đạo". Nói rồi lệnh cho đại đội nhân mã mở cổng thành bầy trận đợi.
Quá ngọ, đại quân Vênh dê tràn tới. Từ xa lớp lớp người ngựa trùng trùng, trống trận vang lừng, gươm đao chói lói thật là khí thế. Pép tấm tắc khen "Tóc bạc da mồi mà phong độ cầm quân như lão kể cũng chả được mấy người". Hai bên đối trận. Lão bá quan sát một chốc, cười nhạt, quay lại lệnh cho chiến tướng "Bày trận điệp pháo ngũ long cho ta". Quân quan rùng rùng chuyển động, vòng trước vòng sau, thật khí thế hẳn. Pép nhìn sang một lúc rồi trợn mắt "Lão bầy trận điệp pháo, ta cũng dùng thần công xem ai cắn cổ trước". Quân Bầy én chuyển trận trong mấy cái nháy mắt thì xong. Lão bá Vênh dê gật gù thán phục "Tuổi trẻ tài cao như thằng trọc kia kể cũng hiếm". 
Trống dàn trận ba hồi dứt, Vênh dê lão bá chỉ roi ngựa, đại pháo bắn sang góc tả trận Bầy én như mưa sa. Bên Bầy én, Pép vung roi, đại pháo gầm thét nã vào trung trận địch. Máu chảy thành sông, thịt nát xương tan, tiếng người khóc ngựa hý váng cả chiến trường. 
Hết màn đọ pháo, đại quân Vênh dê ồ ạt kéo sang đánh chém. Các tướng được mật chỉ đánh đến tận lực mới thôi. Chiến địa đao kiếm tung trời, từ giờ mùi quá giờ dậu, liền liền không dứt. Pép sốt tiết thấy các tướng chém mãi không thắng bèn đánh chiêng thu quân. Hai bên tạm nghỉ. Vênh dê ra trước cửa trận thét hỏi "Cớ sao mi không đánh tiếp?". Pép cầm ngang ngọn mâu tiến ngựa trả lời "Ta muốn quân hai bên nghỉ tay kiếm, ta với lão so đao, ý lão thế nào?". Lão bá trợn mắt, không nói không rằng thúc ngựa Xích Long lao thẳng đến vung kiếm chém tới. Pép hô "được, được" rồi múa ngọn mâu đón đánh. Hai tướng đao thương tít mù đánh liền hơn trăm hợp mới thay ngựa. Quân hai bên hò reo trợ uy váng cả một vùng. Lão bá xưa nay là tay song kiếm ảo diệu có tiếng giang hồ. Còn Pép thuận tay mâu lừng danh bốn cõi. Đang đánh tơi bời đột nhiên lão bá quay ngựa chạy, Pép khua mâu đuổi theo đâm. Hai tướng chạy vòng quanh trận đến sáu vòng, bất đồ lão bá dương cung bắn lén. Mũi tên xuyên giáp cắm vào sườn Pép. Tiểu tướng nén đau trợn mắt phóng dao, lão bá nhanh thân tránh, không ngờ lão chỉ tránh được một mũi, còn mũi thứ hai cắm thẳng vào bả vai. Cả hai dính thương quay ngựa về bản trận. 

Trời ngả đằng tây. Chiến địa bốc mùi tử khí. Hai đại tướng đều chịu thương, bèn sai nổi trống thu quân. Pép đưa quân vào thành lấy tên, lão bá kéo quân xuống thuyền dịt thuốc. Cả cánh đồng tang tóc, lũ kền kền kéo từng đàn lượn quanh ăn xác tanh lòm.

Trandinhbich. Cham pừn loạn thế 2014. Luận kiếm thành Luân đôn - Pháo toe nòng 20-2

Trandinhbich 
Cham pừn loạn thế 2014.
Luận kiếm thành Luân đôn
Pháo toe nòng 20-2

Lại nói, Luân đôn là phủ địa của Anh quốc, nơi nữ hoàng dồn chứa châu báu tài lực. Đồn trú ở đây có hai đại đội nhân mã chủ lực, được hai lão bá Vênh dê và Mầu ri nhố cầm binh bảo vệ.
Thành cao hào sâu địa hiểm. Mặt bắc do lão tướng Vênh dê trấn cửa, mặt nam do lão bá Mầu ri nhố đóng quân.
Nhưng đêm qua mặt bắc đã bị phá tanh bành dưới đao thương của bộ quân Bầy én. Địch quân phá hai lần cửa khóa, khói lủa ngút trời. Lão bá Vênh dê mất chiến tướng trấn của hậu từ sớm, suốt trận thế mỏng như tờ giấy A4 mết in Bãi Bằng company. Lại thêm chiến tướng tiên phong Ồ Zín chém mãi không được nhát nào, lòng quân rối như canh hẹ.
Bầy én lì lợm, thêm bộ ngũ tướng trấn trung trận lõi đời, kiếm kích đan lát như hoa mưa tuyết ngày hè, lấp loáng tợ sao sa. Đứng trên mặt thành trông xuống, lão Vênh dê ngao ngán. 
Máu chảy thành sông, ngựa ngã nghẽn lối. Bất đồ chiến tướng Rố bừn bên Bầy én mở đường máu chém nhào một nhát vào trung trận. Quân Vênh dê thất đởm chạy dạt. Đồn thứ nhất bị hạ gọn. Trong tình thế thiệt quân lỡ thế, lão bá bó tay chịu nhục mất thêm một đồn nữa không lâu sau đó.
Gầm lên một tiếng, lão bá Vênh dê rút kiếm lệnh đóng của thành chờ trời sáng phản công. Bên Bầy én, thánh Pep vẫy tay phát lệnh hồi quân. Ngựa tháo nhạc, quân ngậm tăm rút khỏi thành vượt biển về cố thổ. Tướng Thèo gố thấy lạ hỏi: Địch quân tan tác, sao ngài không dốc người đánh tiếp dăm trận nữa bõ công? Pep nhếch mép: Mi thì hiểu gì về binh pháp mà nỏ mồm. Quân Vênh dê tuy thua hai đồn nhưng chưa kiệt lực, pháo binh còn đó, chiến tướng mấy mươi thằng hổ báo còn nguyên, không nhân cơ hội rút về, để sáng trời ăn đạn pháo thần công của lão thì ta còn ngửa mặt với giang hồ trong thiên hạ làm sao được? Đồ ngu.
Trời hửng, lưu tinh báo địch quân đã rút hết. Lão bá nghiến răng thề, tháng sau kéo quân san phẳng thành Bầy én cho hả dạ.

Muốn biết nhục trả thế nào, cứ phải qua xuân mới tỏ. 

Thứ Năm, ngày 10 tháng 4 năm 2014

ĐIỂM TRIẾT HỌCTRÊN LỚP 9 TUẦN ĐẦU, HỌC KỲ 2, 2013-2014. (NGÀY CHỦ NHẬT 13.4)

CHÚ Ý:
1) MỌI SV CẦN XEM LẠI MSV CỦA MÌNH, NẾU CHƯA ĐÚNG THÌ COM MÈN RA NGOÀI TƯỜNG FACEBOOK CỦA TÔI ĐỂ THÔNG BÁO ĐẾN TÔI. AI CHƯA CÓ MSV THÌ PHẢI BÁO ĐẾN TÔI TRƯỚC 12H TRƯA THỨ 7, NGÀY MÙNG 5/4, NẾU KHÔNG SẼ KHÔNG ĐƯỢC THI.

2) XEM KỸ CÁC ĐIỂM THÀNH PHẦN. GỒM 7 CỘT ĐIỂM THÀNH PHẦN THEO THỨ TỰ SAU: - CỘT SỐ 1: ĐIỂM TT NHÓM TRÊN LỚP (HOẶC BÀI KIỂM TRA VIẾT ĐỐI VỚI LỚP KHÔNG THUYẾT TRÌNH).
- CỘT SỐ 2 VÀ 3: ĐIỂM KIỂM TRA VIẾT
- CỘT SỐ 4, 5, 6: LẦN LƯỢT LÀ SEMINA 1, 2, 3.
- CỘT SỐ 7: ĐIỂM TIỂU LUẬN
- CỘT SỐ 8: ĐIỂM TRUNG BÌNH

3) CÔNG THỨC TÍNH ĐIỂM TRUNG BÌNH:  (ĐIỂM 1+2+3+4+5+6) + (ĐIỂM 7 NHÂN ĐÔI), LẤY TỔNG CUỐI CÙNG CHIA 8.

4) ĐỂ THÔNG TIN TẬP TRUNG KHÔNG RƠI VÃI VÀ DỄ XỬ LÝ, MỌI THẮC MẮC HÃY CÒM MÉN Ở TƯỜNG FACEBOOK CỦA TÔI. XIN CẢM ƠN!


ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG TRÊN LỚP 9 TUẦN ĐẦU, HỌC KỲ 2, 2013-2014Thứ Bảy, ngày 05 tháng 4 năm 2014

ĐỀ TÀI SEMINA LẦN 1 MÔN ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐCSVN

ĐỀ TÀI SEMINA LẦN 1
MÔN ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐCSVN

(Hướng dẫn chung: có 3 lần Sêmina, mỗi lần Sêmina mỗi nhóm thực hiện 1 chủ đề. Nhóm chuẩn bị TT bằng P, thời gian TT mỗi nhóm là 8 phút tính cả thời gian trình chiếu Clip (thời gian cho mỗi Clip tối đa là 1 phút). Tất cả thành viên nhóm đều tham gia thuyết trình. Các nhóm phải tập trình bày trước khi thực hiện TT trên lớp. Khi 1 nhóm thuyết trình xong, các nhóm còn lại chủ động đặt câu hỏi, mỗi nhóm đặt ít nhất 1 câu. Nhóm thuyết trình phải trả lời tất cả các câu hỏi của các nhóm khác và câu hỏi của GV. Tính điểm dựa trên chất lượng và công phu chuẩn bị P, tính khoa học và năng lực TT, chất lượng câu hỏi và câu trả lời.)

Chủ đề Semina lần 1

-Nhóm 1, chủ đề 1Tìm hiểu cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp. Nghiên cứu TLTK số 3 (trang 132) và trả lời 3 câu hỏi sau đây:
 1. Giới thiệu quy trình kế hoạch hóa trực tiếp
2. Những hạn chế của cơ chế kế hoạch hóa kinh tế tập trung
3. Mỗi hạn chế của cơ chế kế hoạch hóa kinh tế tập trung trái với các tính chất của nền kinh tế thị trường như thế nào?
-Nhóm 2, chủ đề 2Tìm hiểu khó khăn cuộc sống thời bao cấp
1. Kể về cuộc sống khó khăn thiếu thốn thời bao cấp sau chiến tranh (1979-1991) và phân tích những nghịch lý sinh ra do cơ chế quản lý kinh tế kế hoạch hóa tập trung, quan liêu bao cấp trong những năm trước đổi mới (1976-1991). (xem kỳ 2,3,4 trong TLTK số 7)
2. Hồi đó có cửa hang tư nhân treo biến quảng cáo: “ở đây nhận lộn cổ sơ mi, tích kê đầu gối”. Hãy giải thích nội dung công việc trong biển quảng cáo này. Hiện nay nghề này còn tồn tại không? Vì sao?
3. Hãy giải thích thành ngữ thường dung thời bao cấp “Mặc áo chuyên gia, đi xe cố vấn”, và “mặt đần như mất số gạo”. Cho biết vì sao ngày nay các thành ngữ này không còn sử dụng nữa.
-Nhóm 3, chủ đề 3/Từ việc khoán đến khoán hộ rồi cấm khoán hộ
1. Khoán việc là gì? Nó gây tác động tiêu cực như thế nào?. Khoán hộ là gì? Nó có tác động tích cực như thế nào?
2. Kim Ngọc và chủ trương khoán hộ ở nước ta (1968-1988). (xem kỳ I TLTK số 7)
3. Vì sao Kim Ngọc phải viết kiểm điểm và khoán hộ bị cấm?
4. Về sau Kim Ngọc được Đảng, Nhà nước và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc vinh danh như thế nào? 
-Nhóm 4, chủ đề 4Tìm hiểu các bước phá rào trong nền kinh tế ở đêm trước đổi mới
1. Tóm tắt 5 bước đột phá “chui” vào cơ chế cũ theo hướng thị trường hóa, diễn ra từ một số cơ sở và địa phương ở miền Nam (1979-1986) trước khi có đường lối đổi mới. (xem kỳ 5,6,7,8,9 trong TLTK số 7)
2. Ở mỗi đột phá chỉ rõ: cái cũ nào bị phá bỏ, cái mới nào được ra đời?
-Nhóm 5, chủ đề 5/ Tìm hiểu sự ra đời đường lối đổi mới.
1.      Làm câu 1 trang 32 và câu 2 trang 33
2. Làm câu 3 trang 33
3. Giới thiệu bước đột phá thứ ba (lấy thêm tư liệu trong kỳ báo số XIII trong TLTK số 7)
4. Đại hội VI khởi đầu đường lối đổi mới toàn diện.