Chủ Nhật, 28 tháng 5, 2017

ĐKT MÔN ĐLCMĐCSVN các lớp từ QL09 đến QL16

ĐKT 8 TUẦN CUỐI HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2016-2017
MÔN ĐLCMĐCSVN
Cách tính điểm Kiểm tra trên lớp
((KT1+KT2+Se1+Se2)/4+(Tiểu luận X2 ))/3
Mọi thắc mắc về DS điểm thì commen bên trang Face Trandinhbich Tran
Được thắc mắc đến 23h đêm 30 tháng 5. Sau time đó là thôi, đã xong nhé.


Stt MÃ SV LỚP Bài viết Xemina Tiểu  TỔNG Ghi chú
trên lớp
Bài1 Bài2 Lần1 Lần2 Luận ĐIỂM
1 15121089 QL09 7.0 8.0 7.5 8.5 8.5 8.3
2 15121175 QL09 8.0 7.0 8.0 8.5 8.0 8.0
3 15130427 QL09 6.0 7.5 7.5 8.5 8.5 8.1
4 15110649 QL09 7.5 6.0 6.0 8.5 8.0 7.7
5 15120496 QL09 7.5 8.0 7.0 7.0 7.5 7.5
6 15110341 QL09 8.0 7.5 7.5 8.5 8.5 8.3
7 15110612 QL09 7.0 8.0 8.0 8.5 7.5 7.6

Thứ Ba, 23 tháng 5, 2017


Cười mỉm chi con cọp


Dáng xuân


Thứ Hai, 22 tháng 5, 2017

Giao mùaPhượng 


Hò hẹn tháng 5


ĐIỂM ĐLCMĐCSVN LỚP TỪ SƠN LK21.01

ĐIỂM TRÊN LỚP 8 TUẦN CUỐI HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2016-2017
MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

LỚP TỪ SƠN LK21.01


Stt MÃ SV HỌ VÀ TÊN LỚP  K.tra Xemina Tiểu  Bình 
1 2  1 2 luận quân
1 LHS40225 Vilayloun Bounkhong LK21.01 7.5 8.0 8.5 7.0 8.0 7.9
2 LHS40154 Chaleunphet Chay LK21.01 7.0 7.5 8.0 7.5 7.5 7.5
3 LHS40240 Phakouson Chonny LK21.01 8.0 7.5 8.5 7.0 8.0 7.9
4 LHS40244 Kensany Daovong LK21.01 8.0 7.0 8.0 7.5 7.5 7.5
5 16126444 Đoàn Như Hoài LK21.01 8.0 8.5 9.0 9.0 8.5 8.5

Thứ Năm, 11 tháng 5, 2017

Gọi nắng


Trandinhbich - TỪ BIỆT

Trandinhbich 7.5.2017
              
               TỪ BIỆT 
                 (trích)

Lá trút xối chiều tháng tư góc phố
Vút lìa cành khô nhựa có đau chăng
Nét mi nghiêng cong bên trời khác lạ
Khóc cho xuân đón hạ tiếc khuôn trăng

Đào hé nụ tàn đông ngày tháng cũ
Ấm nồng môi má tựa má khoắt khuya
Đâu giây khắc rã rời trong nệm lụa
Đây đau thương sầu vợi những cách chia
.........................