Thứ Tư, 6 tháng 9, 2017

MÔN TRIẾT HỌC - CHỦ ĐỀ SEMINA LẦN 1

MÔN TRIẾT HỌC - CHỦ ĐỀ SEMINA LẦN 1
Yêu cầu chung:
1) Các nhóm làm đúng chủ đề được phân công
2) Sản phẩm Semina của mỗi nhóm gồm: 01 bản Tiểu luận Semina 1 (tối thiểu 5 trang A4, không kể phần Lời nói đầu và Kết luận. Tối đa không tính) và 01 bộ Slider thuyết trình bằng  PowerPoint (tối đa 20 slider, tối thiểu 15 slider, mỗi slider không chứa quá 40 từ, được sử dụng hình ảnh minh họa phù hợp chủ đề)
3) Tất cả thành viên nhóm đều phải sẵn sàng thuyết trình chủ đề Semina của nhóm mình. Tổng thời gian thuyết trình của cả nhóm không vượt quá 7 phút, gồm cả phần Giới thiệu và Kết luận.
----------------------------------------------------------------------
Chủ đề 1 – Nhóm 1: Từ nội dung Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập hãy làm rõ tác động hai mặt của kinh tế thị trường đến phát triển văn hóa.
Chủ đề 2 – Nhóm 2: Từ nội dung Quy luật chuyển hóa từ những thay đổi về lượng thành những thay đổi về chất và ngược lại hãy phân tích quá trình phát triển nhân cách của một đời người.
Chủ đề 3 – Nhóm 3: Từ nội dung nguyên tắc Toàn diện hãy đánh giá mặt tích cực và hạn chế của giáo dục phổ thông ở nước ta hiện nay.
Chủ đề 4 – Nhóm 4: Từ nội dung Nguyên tắc khách quan hãy phân tích những tác động của quá trình Toàn cầu hóa đến thị trường lao động ở Việt Nam.
Chủ đề 5 – Nhóm 5: Từ nội dung của Nguyên tắc phát triển hãy phân tích những tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0 đến sự phát triển của nước ta trên lĩnh vực sản xuất, việc làm.

Môn Triết học - Seminar lần II

Môn Triết học - Seminar lần II 
Phần Chủ nghĩa Duy vật lịch sử

Yêu cầu chung:
1) Các nhóm làm đúng chủ đề được phân công
2) Sản phẩm Semina của mỗi nhóm gồm: 01 bản Tiểu luận Semina 1 (tối thiểu 5 trang A4, không kể phần Lời nói đầu và Kết luận. Tối đa không tính) và 01 bộ Slider thuyết trình bằng  PowerPoint (tối đa 20 slider, tối thiểu 15 slider, mỗi slider không chứa quá 40 từ, được sử dụng hình ảnh minh họa phù hợp chủ đề)
3) Tất cả thành viên nhóm đều phải sẵn sàng thuyết trình chủ đề Semina của nhóm mình. Tổng thời gian thuyết trình của cả nhóm không vượt quá 7 phút, gồm cả phần Giới thiệu và Kết luận.
-----------------------------------------------------

Nhóm 1 - Chủ đề 1: Vận dụng kiến thức Duy vật lịch sử để phân tích nguyên nhân của ”Hiện trạng đói nghèo ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số miền Bắc hiện nay ở nước ta” và phân tích những giải pháp xoá đói giảm nghèo của nhà nước ta thể hiện trong Chương trình 135 và Nghị quyết 30A của Chính phủ.  
Gợi ý:
  1. Nêu khái quát những biểu hiện đói nghèo ở vùng này?
  2. Từ tồn tại xã hội thì có thể nói đến những nguyên nhân nào và giải thích những giải pháp nào trong chương trình 135 và Nghị quyết 30A.
  3. Từ Kiến trúc thượng tầng thì có thể nói đến những nguyên nhân nào và giải thích những giải pháp nào trong chương trình 135 và Nghị quyết 30A.
Nhóm 2 - Chủ đề 2: Hãy dùng kiến thức Duy vật lịch sử để phân tích các nguyên nhân ô nhiễm môi trường ở nước ta hiện nay và chỉ ra các giải pháp khắc phục. 
 Gợi ý:
1. Có những nguyên nhân nào bắt nguồn từ các khiếm khuyết trong Tồn tại xã hội? Ví dụ.
2. Có những nguyên nhân nào bắt nguồn từ các khiếm khuyết trong Kiến trúc thượng tầng? Ví dụ.
3. Giải pháp khắc phục quan trọng nhất là khắc phục những khiếm khuyết trong Tồn tại xã hội hay trong Kiến trúc thượng tầng? Vì sao?
Nhóm 3 - Chủ đề 3: Vận dụng kiến thức duy vật lịch sử để phân tích tác động tiêu cực của vấn nạn phá rừng đối với nền kinh tế - xã hội nước ta. Đề xuất các giải pháp.
Gợi ý:
1. Phân tích hiện tượng phá rừng dưới góc độ Phương thức sản xuất.
2. Tác động tiêu cực của hiện tượng phá rừng về mặt kinh tế - xã hội.
3. Giải pháp trước mắt và lâu dài khắc phục vấn nạn phá rừng
Nhóm 4 - Chủ đề 4: Vận dụng kiến thức duy vật lịch sử để phân tích hiện tượng phát triển các Lễ hội ở nước ta và đề xuất giải pháp khắc phục tác động tiêu cực của nó.
Gợi ý:
1. Phân loại các loại lễ hội hiện có. Đánh giá những tiêu cực nảy sinh trong việc tổ chức lễ hội tràn lan?
2.  Giải thích nguồn gốc của Lễ hội từ góc nhìn Tồn tại xã hội.
3. Giải thích nguồn gốc của Lễ hội từ góc nhìn Kiến trúc thượng tầng.
4. Giải pháp cho vấn đề phát triển văn hóa Lễ hội.
Nhóm 5 - Chủ đề 5: Vận dụng kiến thức duy vật lịch sử phân tích nguồn gốc ra đời và bản chất của Tôn giáo. Các tác động tích cực và tiêu cực của Tôn giáo trong đời sống hiện nay.
Gợi ý:
1. Tôn giáo ra đời do áp bức giai cấp. Áp bức giai cấp ra đời từ đâu?
2. Bản chất của Tôn giáo là gì?
3. Tác động tích cực và tiêu cực?
4. Tôn giáo sẽ mất đi trong điều kiện xã hội như thế nào?

Thứ Năm, 17 tháng 8, 2017

Trandinhbich. - PHỐ HOANG TÌNH

Trandinhbich. 25/9.2014
                
              PHỐ HOANG TÌNH

Chiều dần buông phố cũng sắp lên đèn
Từng nhân vị lướt trên đường ồn ã
Cồn cào nhớ, quay cuồng yêu vội vã
Anh cô đơn cưới góc phố hoang tình.

TĐB - TÌNH THƠ

TĐB - TÌNH THƠ

Thiên hạ chia ba, em là một
Còn lại là anh với dại khờ

Ngày mai, giây phút anh nằm xuống

Nhớ điền bia đá chữ tình thơ....

Thứ Hai, 17 tháng 7, 2017

Trandinhbich - TUỔI THƠ ƠI


Trandinhbich.15/7/2017

              TUỔI THƠ ƠI 

Tuổi thơ tôi trong những xóm làng
Lúa chín cuối mùa sáo diều mỗi tối
Bờ đê cũ cỏ xanh vời vợi
Thong thả nô đùa lũ nghé lon ton

Tuổi thơ tôi tát cá rô đồng
Bắt dế đá gà bắn bòm luỹ đất
Những chiến trường thơm hương cỏ mật
Súng hóp trên tay căng đạn bời lời

Tuổi thơ tôi giày dép thật xa vời
Cán bút cành tre, Cửu Long ô đế
Mẹ vẫn mắng vì ngày nào cũng thế
Áo quần lem những vết mực thơm xanh

Tuổi thơ tôi sách mượn lớp đàn anh
Nhiều quyển lâu năm bọc bằng báo giấy
Mấy đứa dùng chung chụm đầu chia chấy
Không hiếm những tờ rách dán hồ cơm

Chủ Nhật, 9 tháng 7, 2017

Trandinhbich - ĐỘC THOẠI TÌNH YÊU

Trandinhbich - 7/7/2017
ĐỘC THOẠI TÌNH YÊU

Chưa bao giờ em xa lạ
ở trong anh
Bởi yêu em
nên anh có một khoảng đời rất đẹp
Anh bước tiếp
Dẫu dưới bàn chân đặc dày gai thép
Ngày sẽ qua đi
Nhưng quá khứ chẳng vô hình

Trandinhbich - CHẠM VÀO KHOẢNG RỖNG

----Trandinhbich - 7/72017----

----CHẠM VÀO KHOẢNG RỖNG----

Một tiếng lá rơi
Chợt tất cả ùa về trong khoảng rỗng
Mây bay từ vô thuỷ
Gió thổi đến vô chung
Hốt nhiên anh muốn chạm tới vô cùng
Chạm vào gương mặt em
Chạm vào mái tóc em
Chạm vào khuôn ngực em
Chạm vào khắc giây đầu tiên
Đóng băng nụ hôn đầu tiên