Thứ Ba, ngày 25 tháng 11 năm 2014

DANH SÁCH THI LOGIC QL18,19,20,21 + CD01


DANH SÁCH THI LOGIC QL18,19,20,21 + CD01
Stt MÃ SV HỌ VÀ TÊN LỚP Đ1 Đ2 Đ3 Đ4 DKT Ghi chú
1 14103517 Nguyễn Tuấn  Đức QL18 4.0 7.5 7.0 6.2
2 14104089 Đào Thị  Hằng QL18 8.0 8.0 8.0 8.0
3 14111118 Lê Văn Đạt QL18 KDT
4 14105080 Tô Thị Thuý An QL18 7.5 8.0 6.0 7.2
5 14111185 Hà Quang Bình QL18 3.5 3.0 7.0 4.5
6 14104712 Nguyễn Thị Bích QL18 5.0 4.5 4.5 4.7
7 14104803 Lê Thuỳ Dương QL18 4.5 1.0 7.0 4.2
8 14105053 Mai Anh Dũng QL18 KDT
9 14105092 Trần Văn Duẩn QL18 3.0 1.5 4.0 2.8
10 14100561 Mai Thanh Giang QL18 4.0 1.3 KDT

TỪ SƠN - DANH SÁCH THI LOGIC KHÓA 19 HỌC KỲ 1 - 2014 -2015


TỪ SƠN - DANH SÁCH THI LOGIC KHÓA 19  HỌC KỲ 1 - 2014 -2015
Stt MÃ SV HỌ VÀ TÊN LỚP Đ1 Đ2 Đ3 Tiểu luận DKT Ghi chú
1 14100217 Đỗ Thị Lan Anh TH 5.0 4.0 4.5 7.0 6.2
2 14100182 Nguyễn Tuấn Anh TH 4.5 2.5 4.0 6.0 5.2
3 14100212 Phạm Nhật Duy Anh TH 5.0 6.0 5.0 5.0 5.1
4 14104821 Nguyễn Mạnh Cường TH 2.5 3.0 5.0 5.0 4.5
5 14100491 Vũ Xuân Du TH 6.0 4.0 3.0 6.5 5.8
8 14101109 Lý Thị Lan TH 4.5 4.5 4.5 7.0 6.2
9 14101104 Nguyễn Thị Lan TH 2.5 3.5 5.0 7.0 5.9
10 14101318 Nguyễn Đình Mạnh TH 5.0 6.0 7.0 5.5 5.7
11 14101354 Lê Thị Tuyết Minh TH 4.0 5.0 4.5 7.0 6.2
12 14101407 Nguyễn Kim Nam TH 4.0 7.0 5.5 6.5 6.2

DANH SÁCH THI LOGIC CÁC LỚP LK01,02,03,04,12,13,14 + TH22,24+QL25,26,27

DANH SÁCH THI LOGIC CÁC LỚP LK01,02,03,04,12,13,14 + TH22,24+QL25,26,27


Stt MÃ SV HỌ VÀ TÊN LỚP 1 2 3 4 DKT Ghi chú
1 14104255 Lê Thi Ân LK01 3.5 7.0 6.5 8.0 7.2
2 14103029 Trần Trọng Đức LK01 7.0 6.0 1.4 KDT
3 14104514 Nguyễn Hải An LK01 4.5 6.0 8.0 6.5
4 14104698 Đinh Hồng Anh LK01 5.0 3.5 0.9 KDT
5 14100237 Lê Hoàng Tường Anh LK01 4.5 0.5 KDT

DANH SÁCH THI LOGIC KHỐI LIÊN THÔNG

DANH SÁCH THI LOGIC KHỐI LIÊN THÔNG


Stt MÃ SV HỌ VÀ TÊN LỚP 1 2 3 4 DKT Ghi chú
1 14402004 Nguyễn Thị Vân Anh 11LTCD-KT05N 9.0 7.0 7.0 7.7
2 14400150 Hoàng Việt Dũng 11LTCD-KT05N 4.5 6.5 5.5 5.5
3 14402046 Đào Hồng Hạnh 11LTCD-KT05N 9.0 6.0 7.0 7.3
4 14400299 Nguyễn Thị ánh Hồng 11LTCD-KT05N 4.5 8.0 6.5 6.3
5 14402069 Hà Tiến Hùng 11LTCD-KT05N 6.0 7.0 8.0 7.0
6 14400232 Hoàng Thị Mai Hương 11LTCD-KT05N 5.0 6.0 7.5 6.2
7 14400301 Đỗ Thị Thu Hường 11LTCD-KT05N 6.5 6.5 7.0 6.7
8 14400431 Hoàng Ngọc Lâm 11LTCD-KT05N 5.5 6.5 5.0 5.7
9 14400479 Mai Thùy Linh 11LTCD-KT05N 8.0 9.0 8.0 8.3

Thứ Bảy, ngày 22 tháng 11 năm 2014

BỐ ĐỪNG YÊU NỮA


BỐ ĐỪNG YÊU NỮA

Bố ơi, bố đã bao giờ ghét con chưa? 
Chưa bao giờ con gái ạ. 
Thế sao hôm qua bố quát mắng con? 
À, vì bố yêu nên bố mắng tý thôi. 
Vậy bố đừng yêu con nữa, được không bố?..........

Thứ Sáu, ngày 21 tháng 11 năm 2014

TRANDINHBICH - NHỚ

TRANDINHBICH - 10-10-2014

NHỚ

Nhớ nhau
tặng đóa hoa vàng
Trọng nhau
đếm cánh hoa tàn
để thương......

TRANDINHBICH --- KHÔNG ĐỀ

TRANDINHBICH

KHÔNG ĐỀ
..................................

Có người bỏ phố 

lên rừng

Bỏ hương hoa bỏ thơm lừng 

ngõ quen

Bỏ nhà bỏ cửa 

bỏ tên


Bỏ thời thiếu nữ bỏ miền 


ca dao


Theo anh về chốn 


non cao


Núi xanh rừng thẳm thác ào 


trong mây


Nghĩa tình tình nghĩa 


là đây


Do duyên bởi phận cao dầy 


đấy thôi


Quyết theo theo trọn 


một đời


Quyết thương thương cả với người 


người dưng


...............................